Speelgoedhuis St. Jozef

 

Je kan je bestelling onmiddellijk online betalen met bancontact of met je kredietkaart. Tijdens het afrekenen kan je kiezen welke betaalmogelijkheid u het beste past. Omdat we werken met " INGENICO" is online winkelen bij ons perfect veilig.

Betaal je liever niet online, dan kan je het bedrag ook overschrijven op onze bankrekening. In dit geval plaats je een bestelling ( per e-mail ) , info@speelgoedstjozef.be . We bezorgen je dan de nodige gegevens. Let op , als je betaalt met overschrijving wordt je pakje pas verstuurd wanneer we de betaling ontvangen hebben. Dit kan enkele dagen duren.

privacy

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke leefsfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.Iedere verwijzing naar de verordening is een verwijzing naar de verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Met deze privacyverklaring wil Speelgoedhuis St Jozef u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform / onze website / ons klantenbestand / onze applicatie verleent u expleciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Speelgoedhuis St Jozef. Het is mogelijk dat deze privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Speelgoedhuis St Jozef. 

Het platform  www.speelgoedstjozef.be is een initiatief van Speelgoedhuis St Jozef Genutstraat 32 3740 Bilzen Belgie BTW 0458370827 E_MAIL vivian@speelgoedstjozef.be tel 089/411005

Speelgoedhuis St Jozef verbindt zich ertoe enkel gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden : persoonlijke /electronische identificatiegegevens. Financiele transacties.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform / de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende bepaalde doeleinden. Gebruikersprofiel / facturatiedoeleinden/ aanbieden en aanleveren van producten /marketingdoeleinden /klantenkaarten.

De persoonsgegvens worden enkel verwerkt voor intern begruik binne Speelgoedhuis St Jozef . De persoonsgegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derde partijen die aan ons verbonden zijn.

U heeft het recht om u persoonsgegevens ten allen tijden te laten wijzigen of te laten verwijderen uit ons bestand.

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]